February 10, 2011

Rintih Orang Miskin

hoi,orang miskin ini tiada berbangsa,

hoi,orang miskin ini tiada bernegara,

hoi,orang miskin ini tiada bersempadan,

hoi,orang miskin ini tiada yang kepingin,

hoi,orang miskin ini tiada yang berpunya,


benar jika kami semua miskin,

cerakinkan kami lagi semua pada perkauman benci membenci,

agar kami tidak lagi bersatu pada satu yang asal tujuan,

benar jika kami semua miskin,

cerakinkan kami lagi semua pada perbatasan sempadan negara,

agar kami hanya sekadar menjadi nombor rujukan tesis,

benar jika kami semua miskin,

cerakinkan kami lagi semua pada kepercayaan yang dianuti,

agar kami semua hanya sekadar menganut dalam penyeksaan hakiki,

benar jika kami semua miskin,

cerakinkan kami lagi pada perlambangan yang kau junjung,

agar kami semua hanya patuh tidak bertentang aturan perlembagaan,

benar jika kami semua miskin,

cerakinkan kami lagi pada jiwa yang tidak tenang mengenal erti,

agar kami semua tidak menghirau pada utuh solidariti bersama,


tapi ingat yang miskin ini kekal membanting yang berat aturan nesta,

tapi ingat yang miskin ini masih ada bilangan nyata melangkung kuasa,

tapi ingat yang miskin ini masih mampu bicara peniup celaka sangkakala,

tapi ingat yang miskin peranannya pada sejarah adi perjuangan bangsa,

tapi ingat yang miskin ini masih bisa mengular bagai tiada apa apa yang usai,

tapi ingat yang miskin masih tiada tanah warisan jika terputus nafas selama,

tapi ingat yang miskin hilangnya tidak kekal pada mahsul harta sementara,

tapi ingat yang miskin jika kami sekali bangkit menggulung ombak kuasawan,

awas berkekalan akhirannya !

No comments:

Post a Comment