September 28, 2011

Memahami Kompleksiti Budaya Politik Moden Malaysia. (Abstrak).

Pembudayaan politik di Malaysia ini, jika ditelesuri ialah bagaimana Malaysia, dalam usaha untuk membentuk sebuah negara bangsa, berinteraksi dengan elemen kemasyarakatannya, dari struktur rakyat hingga kepada puncak pemerintahan.

Kita perlu sedar bahwa, budaya politik di Malaysia ini berbaur baur sifatnya, dari kebangkitan nasionalisme pra merdeka hingga keutuhan ideologi sosialis yang dinaungi oleh Fron Sosialis tahun 1959, dan evolusi pembudayaan politiknya tidak pernah terhenti, dari satu sistem tradisional monarki hingga pada kewujudan sistem demokrasi berparlimen ala Westminster yang diacu bentuk dari British.

Jelas, senario politik kita ini tidak langka dari sebarang bentuk perubahan dan harapan perubahan dengan selagi adanya fikrah fikrah yang mencambah, dari tembung feudal dan progresif,contoh terbaik ialah golak Kaum Muda dan Kaum Tua yang masih lagi berterusan sehingga kini. Ini seakan memberi satu takdir, perubahan dalam memahami kompleksiti budaya politik kita masih berlaku kencang, dalam sedar atau tidak sedar.

Justeru, penumpuan khas perlu diberikan kepada entiti rakyat dalam menilai kesan kesan perubahan pembudayaan politik untuk memahami kemampuan rakyat dalam menghadapi dan memahami kompleksiti budaya politik kita.

Budaya menurut Andreas Eppink boleh menjadi satu takrifan satu ketetapan bahwa bagaimana masyarakat kita menyemai keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta struktur struktur kemasyarakatannya sendiri,manakala politik pula boleh diertikan menurut ahli falsafah Aristotle sebagai usaha yang diranjau ahli masyarakat dalam mencapai kebaikan bersama.

Jadinya, pembudayaan politik ini boleh dierti sebagai usaha usaha masyarakat untuk memberikan reaksi serta kemampuan untuk entiti entiti di dalam sistem politik untuk berinteraksi antara elemen elemen yang wujud di dalam masyarakat kita ini.

Sebagai fokus utama, budaya politik kita ini dibina di atas unsur unsur asas, di mana notion notion seperti kaum dan agama diberi tempat untuk beraksi di pentas utama politik, dengan penubuhan parti parti yang bersifat sedemikian biasanya diberi perhatian kerna jelas, di dalam budaya rakyat Malaysia yang bersifat feudalistik, sifat sifat seperti pengekalan status quo, hegemoni dan autoritarian seakan diberi satu kekuatan untuk meneruskan kemandirian.

Di sini jelas, kegagalan untuk memahami budaya politik masyarakat kita segera merungkai satu lagi permasalahan, di mana simplisiti terhadap pembudayaan kita melalui proses generalisasi liar, di mana asosiasi politik, berkait rapat sekitar dengan kemunculan dan penubuhan parti parti politik, dan yang tragis, diversiti gerakan rakyat segera dicantas jika ada hadirnya unsur unsur lain yang tidak bersifat parti politik. Ini boleh kita lihat dalam insiden yang terbaru, perihal gerakan massa Bersih yang turun ke jalanraya bagi menuntut piliharaya adil dan bersih yang segera ditohmah untuk menjadi tunggangan parti politik.

Ini menyukarkan lagi, pemaknaan politik untuk melangkaui budaya dogmatik yang sudah lama terpahat, justeru, pensejarahan tentang apa itu pengertian politik dan pembudayaan politik harus dilakukan segera oleh kita, ya kita, yang mendukung satu kepercayaan, bahwa politik ini merupakan interaksi masing masing dalam mengurus konflik dan mencapai konsensus, dan bukan milik eksklusif mainan parti politik semata mata, dan perlu menjadi titik tujuan ialah kembali meletakkan pembudayaan politik ini pada tempatnya, iaitu dalam memahami
fungsi masyarakat mereka sendiri.

Kompleksiti pembudayaan politik di Malaysia ini berlaku adalah kerana seakan ada satu penegasan yang bersifat autoritarian, di mana jalur jalur politik yang harus dipatuh adalah hasil dari simplisiti dalam memahami fungsi masyarakat itu sendiri, yang tidak lagi mengangkat partisipasi melebar, mencakupi ruang ruang awam hasil dari undang undang represif dan proses "pembebalan", yang menutup dimensi baru dalam pemaknaan budaya politik kita.

Kita perlu melihat kesinambungan dari perkara ini,akarnya hasil dari keterikatan budaya politik yang mengangkat kepatuhan kepada notion notion seperti bangsa dan agama, (yang malangnya bersifat feudalistik), sekaligus membentuk budaya yang terlahir yang berada di luar ciptaan dan tertakluk kepada perubahan dalam memahami kompleksiti pembudayaan politik masyarakat sendiri.

Persoalan tentang memahami kompleksiti ini boleh diteruskan dengan menelusuri kongkongan kongkongan yang berlaku dan bagaimana, kongkongan ini diwujudkan untuk menjadikan satu "zon selesa" bagi majoriti rakyat dalam menghadam fungsi sekaligus menafikan keupayaan entiti kemasyarakatan dalam menentukan destini budaya mereka, yang segera disifatkan eksklusif, di mana soal kompleksiti budaya politik ini tidak pernah dihurai secara intelektual.

Di sini, dengan jelas sekali, "zon selesa" yang bersifat imaginatif ( di mana omong omong bahwa ekonomi kita yang terbaik, hubungan antara kaum lancar, dan tiada diskriminasi agama melampau dijadikan tajuk tajuk besar di akhbar dan media )di mana krisis nilai masyarakat mengalami kontradiksi dengan prinsip kemasyarakatan melalui hilangnya entiti masyarakat itu sendiri di dalam proses pembudayaan politik kita sendiri.

Antara krisis nilai yang dialami masyarakat kita yang berlawanan dengan prinsip sebuah masyarakat yang berfungsi baik ialah dengan legitimasi terhadap sesuatu yang tidak demokratik sifatnya, di mana suara yang seakan dengan pemerintah segera di cop sebagai penentang dan langsung diperas. Ini juga tidak eksklusif hanya kepada pemerintah, beberapa kali, entiti parti politik dalam pembangkang juga mengalami amnesia dalam laung laung demokrasi mereka dengan segera memberi perlambangan yang tidak enak khususnya dalam perkara berkaitan Hudud, di mana segera mereka yang menggalakkan proses konsultansi dan penerangan dalam Hudud turut dicop sebagai anti Islam.

Contoh lain krisis nilai ini juga turut melibatkan isu Lynas yang melibatkan pembinaan kilang pemprosesan nadir bumi terbesar dunia, di mana lanjutan logik dalam argumen turut terhambat dengan krisis nilai, di mana, kita sebagai sebuah masyarakat yang berfungsi ( dianggap berfungsi) perlu memahami selok belok sebenar fungsi masyarakat dalam menjuarakan fikrah dan prinsip bertepatan dengan nilai masyarakat dan budaya yang bakal teracu kelak.

Ini adalah antara jelas, kegagalan signifikan dalam menguruskan kompleksiti budaya politik kita di mana tarung dan tembung idea tidak berlangsung sebaiknya di atas jalur jalur demokrasi yang sepatutnya, khususnya dalam membuka ruang awam dalam mencarik persoalan persoalan kompleksiti budaya politik kita.

Jadi, perlu segera kita bermuhasabah dengan ikhlas dalam usaha untuk memahami kompleksiti budaya politik kita dengan satu perspektif meluas, dengan anjakan terhadap normaliti lampau yang mengaitkan budaya politik ini dengan hanya terhenti kepada satu kepatuhan dengan menguatkan kendiri masyarakat agar kecelikan budaya politik ini dapat diperbaharui dengan satu keazaman, bahwa kompleksiti budaya politik kita ini perlu diraikan bagi mencari semula kefungsian sebuah masyarakat.


September 16, 2011

Takkan Pernah Lupa.

tarikh tarikh dan peristiwa besar,
ada yang bisa tercatat, ada yang bisa mencatat,

16 September, pogrom Sabra Shatila,
9 September, runtuhnya WTC,

kita hanyut dalam kenyataan tarikh dan tindak,
hingga yang mengisi antara tarikh dan tindak,

seakan manusia lupa, langka pada kejamnya,
adakah kita di dunia ini, hanya untuk menyakiti?
sesama insani.

September 8, 2011

Forum Mat Indera, Pengkhianat atau Pejuang. Satu Perspektif.

Suasana pada malam 7/9 tahun 2011 begitu bersemangat, seakan ada satu kepatuhan pada khalayak yang hadir, bahwa sejarah negara kita harus dikembalikan untuk dibicara para intektual, dan bukan berdiri di atas nilai partisan dan ianya wajib bersifat apolitikal.Subjektiviti dan penterjemahan sejarah harus dibiar melepas bebas, biar rakyat yang bisa catur dan arca seadilnya dengan fakta yang diberi tegas oleh para intelektual negara, itu bagi saya, harapan para peserta forum pada malam itu juga dan beberapa kali perkara ini dinyatakan ahli forum yang mengemudi majlis.Gusar pihak penganjur, dan saya juga berkongsi perkara yang sama ialah bahwa panelis pada malam itu, terdiri daripada Mat Sabu, Prof Aziz Bari dan Isham Rais, tidak dilihat neutral. Sejujurnya, saya juga merasa begitu tetapi kita perlu jelas di sini, media arus perdana di Malaysia ini iktikadnya harus memihak pada penguasa yang ada sekarang, hingga menghapuskan etika kewartawanan itu terus (perkara ini turut berlaku pada kemerosotan keseluruhan nilai kewartawanan di Malaysia, bila di pihak pembangkang juga turut menari menurut rentak yang sama).
Tetapi di sini jelas, forum yang diadakan ini asalnya mahu menemukan dan melibatkan kedua dua belah pihak (entiti kerajaan dan pembangkang, walaupun bagi pihak penulis, rasanya sejarah perlu diberi peluang tafsir yang lebih luas,lari dari pautan kepompong partisan seperti ini) dan dimaklumkan bahawa pihak @Free Public Forum untuk memanggil ahli sejarahwan gagal kerana keterikatan entiti intelektual di Malaysia ini begitu ketat hingga peserta forum dimaklumkan bahwa Profesor Abdul Aziz Bari itu sendiri tidak bercakap di atas kapasiti ahli akademik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, sebaliknya di atas tuntutan sebagai seorang felo kehormat @IDEAS, sebuah NGO.Pandangan penulis, polarisasi masyarakat kita di atas sesuatu isu, contohnya isu Mat Indera ini berlaku benar benar di luar satu bentuk demokrasi yang sihat di mana kita tidak mampu untuk menyatakan prinsip dan fakta sejarah dengan sewajarnya, sebaliknya manipulasi dan monopoli fakta pensejarahan benar benar diberi fatwa oleh "sejarawan" fasis, yang menolak terus diversiti bentuk perjuangan rakyat di Malaysia ini degan hegemoni terhadap sebarang bentuk metod perjuangan yang lain dari yang sudah ditetapkan,segera dinyatakan sebagai simpatisan komunis, umpamanya.Salah satu fakta yang menarik dilontar oleh ahli panel, saudara Isham Rais ialah bahwa kita ini begitu takut untuk mengiktiraf gerakan bersenjata yang pernah berlaku, sebaliknya hanya "mengkotakkan" perjuangan kemerdekaan ini terhad hanya kepada metod rundingan semata mata. Perkara ini turut terjadi di India di mana gerakan sejarah berdarah mereka turut tidak diiktiraf seadilnya, walaupun penulis begitu mengangkat kejituan Mahatma Gandhi dalam gerakan Satyagraha yang begitu aman pendekatannya, pejuang seperti Subhas Chandras Bose perlu diberi pengikitirafan yang wajar dan perlu diberi ruang lingkup dalam pensejarahan perjuangan kemerdekaan.Seiring dengan Subhas Chandras Bose, yang turut mempengaruhi dan mewarnai gerakan di tanah air kita (boleh semak di buku catatan Ahmad Boestamam), kita perlu jelas di sini, pengtarikhan peristiwa yang berlaku akan membawa kepada falsafah sejarah itu sendiri yang dinyatakan saudara Isham Rais iaitu, di dalam sejarah, setiap peristiwa akan membawa kepada peristiwa yang lain.Kita perlu jelas bahawa apa yang berlaku kepada Mat Indera ini bukan satu peristiwa terpencil,sebaliknya satu manisfestasi terhadap pemerasan imperialis British yang menekan parti parti yang dibentuk lebih awal, terdiri daripada Angkatan Wanita Sedar (AWAS), Angkatan Pemuda Insaf (API) dan BATAS sehingga kelahiran parti United Malay Oraganisations (UMNO). Semua peristiwa ini tidak berlaku terpencil, sebaliknya berturutan dan beriringan mengisi lohong lohong sejarah kita dengan fakta.Kita perlu sedar fakta ini, bahwa gerakan anti kolonial/imperialis ini berlaku sejak turun temurun, dari zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan tembungnya mereka dengan Portugis, hinggalah pada zaman moden kita kini,dengan tembung segala macam mehnah bersama dengan sistem ekonomi yang menindas kini. Di zaman awal perjuangan menuntut kemerdekaan, kita perlu sedar, cuaca politik ketika itu begitu panas, dengan seruan Jihad Kedua oleh gerakan Ikhwanul Muslimin diketuai oleh Hassan Al Banna,laungan Internasionalisme oleh Kesatuan Soviet ketika itu yang mahu menubuhkan satu federasi dan selain dari itu, keterlibatan Sir Henry Gurney di dalam penyembelihan umat Islam di Palestin sebelum dinaikkan pangkat menjadi Pesuruhanjaya Tinggi Malaya di mana ironinya sungguh menggiurkan, bilamana Sir Henry Gurney dikojolkan oleh komunis dalam satu pertempuran bersenjata (jadi di sini,ada mungkin kita mahu berterima kasih kepada komunis kerana upaya membunuh penyembelih umat Islam di Palestin, atau apa?).Terang lagi bersuluh, atas dasar universalisme untuk menentang imperialisme, satu 'lubang' yang begitu spekulatif diunjurkan tetapi tidak dibincang dengan teliti, iaitu dalam isu Mat Indera ini,perihal adakah beliau memperguna atau diperguna oleh mana mana anasir luar, contohnya komunis, sebagai asas dalam perjuangan ataupun beliau benar benar berjuang di atas dasar universalisme yang mahu menjatuhkan imperialisme? Tepuk dada, tanyalah selera.Jelas, perkara ini berlanjutan, dan konsep kemerdekaan yang diutarakan Mat Sabu begitu tepat rasanya bagi menggambarkan situasi perjuangan yang berlaku dengan mengambil roh juang Rasullah, yang menunjukkan bahwa, tika berlaku peristiwa Hijrah dari Kota Makkah ke Kota Madinah, bagaimana Rasullah melakukan emansipasi terhadap masyarakatnya sendiri dengan 'menyerang' dari luar ke dalam (bukanlah untuk menyamakan perbuatan Rasullah yang mulia, tetapi sekadar mahu mengambil konsep yang kemerdekaan dan emansipasi itu berlaku walau dalam linkungan kita sendiri), dan secara tuntas, mengambil kepada konsep di mana Islam itu sendiri datang untuk menghapuskan terus perhambaan, iaitu imperialisme itu sendiri.Dengan mengambil peristiwa Mat Indera, kita perlu jelas, gerakan perjuangan Tanah Melayu untuk kemerdekaan bermula awal, dengan laungnya slogan "Merdeka" dari PKMM, dan Mat Indera itu sendiri menyertai dan berakitivisme di dalam API tika umurnya masih muda (seperti yang dinyatakan oleh adik Mat Indera, Baharom Indera yang turut hadir semalam) dan peristiwa Bukit Kepong ini adalah hanya satu daripada beribu ribu pertempuran yang berlaku sebelum kita merdeka, dan ianya berlaku, benar benar di dalam keadaan yang sangat vague dan masih terbuka untuk dibincangkan kerana beberapa faktor seperti :-a) kedapatan sumber primer (warga yang dulunya berjuang, ramai yang masih hidup segar bugar, contohnya, Tuan Haji Ishak Surin yang zaman mudanya menyertai gerila, yang turut menyertai forum dan berucap dengan penuh semangat kelmarin! Beliau turut menyatakan bahwa bagaimana British menganjurkan Malayan Union dengan dua agenda iaitu bagi menjalankan terus proses kolonialisme yang berkekalan dan bagi mewujudkan pertelingkahan antara penduduk Tanah Melayu ketika itu,sekaligus mengalih perhatian dari gulat proses imperialisme dan menyerahkan legitimasi kepada British dalam soal pentadbiran, seperti yang diwartakan oleh Profesor Khoo Khay Kim bahwa British sekadar menjalankan kuasa eksekutif tanpa Tanah Melayu dijajah.b) kekurangan kertas kerja intelektual dan kajian yang berasaskan fakta yang apolitikal, yang menggalakkan pertukaran maklumat yang sihat kepada masyarakat, sebaliknya perisitiwa pensejarahan ini diberikan satu penghakiman awam yang melampau sifatnya, hingga menutupi ruang intelektual. Beberapa isu masih tergantung hingga kini, soalnya pengiktirafan Kerajaan Malaysia dalam perjanjian damai dengan pihak komunis circa 1989 sekaligus mengiktiraf sumbangan PKM dan soal pihak berkuasa sebelum merdeka (baca: mata mata British) yang berjuang untuk apa dan demi siapa yang masih kekal relevan untuk diketengahkan.c) Dogmatisme dan taboo yang gagal ditembusi oleh masyarakat sivil dalam memahami sejarah mereka sendiri serta budaya taklid dan tidak analitikal dalam mendepani kepelbagaian dan diversiti perjuangan menuntut kemerdekaan negara. Ini bertepatan dengan apa yang berlaku kini di mana masyarakat yang dikongkong budaya inkurinya itu, tidak mampu bicara dengan matang dalam soal ideologi dan anutan yang memacu tindakan dan akibat sesuatu peristiwa, khususnya yang merangkumi persoalan menyelubungi isu Mat Indera ini.Penulis tidak mahu mencatat panjang akan peristiwa peristiwa besar yang berlaku , sebaliknya mengangkat kepada fokus utama perbincangan iaitu soal diversiti perjuangan kemerdekaan yang dilupakan, di mana kita seakan akan berada dalam keadaan selesa. Mungkin ada yang beranggapan bahwa isu ini sifatnya bermusim, TIDAK, sifat bagi isu ini ialah ia akan kekal relevan selagi kita mahu mencari siapa diri kita yang sebenarnya, dan segera meletakkan nilai sejarah pada tempatnya.Penulis berasakan demikian kerana, kita di Malaysia ini tidak pernah mahu bersifat analitikal, sebaliknya taklid menjadi satu pertaruhan dalam membuat pertimbangan semasa, lihat sahaja kenyataan yang dibuat di media arus perdana, jelas, kita enggan memperhalusi konflik dan mencapai konsensus dalam menangani sesuatu permasalahan, di sini, peranan intelektual amat didambakan. Hari ini, sebaliknya yang berlaku, intelektual bercakap dalam nada orang politik yang bersifat retorikal.Menariknya di Malaysia, intelektualnya seakan suka bersikap sorong tarik, lihat sahaja bagaimana buku karya seorang profesor sejarah, Prof Datuk Dr Ramlah Adam yang diiktiraf oleh kerajaan negeri Johor sekarang di bawah pimpinan Datuk Abdul Ghani Othman seakan tiada nilai intelektual yang tidak perlu dipertahankan sebaliknya menjadi barang dagangan kuasawan.Legitimasi kerja sarjana perlu diketengahkan dan sentiasa diberi tempat untuk kita, masyarakat untuk mentafsir dari semasa ke semasa, bukan bersifat rigid. Yang perlu bersifat rigid ialah tarikh dan kesekian fakta tetapi bukan sebab dan akibatnya yang bersifat subjektif, lagi lagi bagi sebuah negara yang masih muda, sebenarnya ini.* Bacaan tambahan yang dinyatakan di dalam forum:-


i) Pemburu Bintang Tiga, Syed Othman Syed Ali

ii)Pengukir Nama Johor, Profesor Datuk Dr Ramlah Adamiii)Buku-buku karya Ahmad Boestamam, Shamsiah Fakeh, Abdullah C.D dan Dr Burhanuddin Al Helmy.* Penampilan istimewa (yang berucap di atas pentas) :-

i)Saudara Suhaizan Kaiat, Ketua Pemuda Pas Johor dan AJK PAS Pusat.

ii) Encik Baharom Indera, adik kandung kepada Mat Indera.

iii)Tuan Haji Ishak Surin, pejuang kemerdekaan negara yang juang semangatnya kekal membara.Sekalung penghargaan dan tahniah buat kalian dari @Free Public Forum kerna sudi menganjurkan forum membuka minda seperti ini. Selamat wijaya dan suka hendaknya menamatkan penulisan ini dengan kata pujanga syaer seorang tokoh besar musik, Bob Marley dengan ucapan dalam lagunya "Redemption Song" yang mengajak kita membebaskan diri dari penghambaan minda secara total, kerna tiada yang lain dapat melakukannya kecuali oelh diri kita sendiri.

September 5, 2011

Layar Merah Putih.

aku menukarnya (kibarannya),

kerna ia legar,kerna ia layar,

pada susuk yang darahnya alir ketemu sungai,

dari cerah Semantan ke mendung Temerloh,

juangmu bersemi rakyat,patuhmu Internasionalisme,


dan aku, kecilku, mendengar Olfos ralit menebar mahsul,

dan aku, besarku, ada tafsir aparat gulat memperas ingat,

bahwa kalian bukan sebahgian lembaran mencatur pertiwi,

bahwa kalian diharus hilang jejaknya (debu sekelumitpun),


kalian, ada yang bernisan hutan, ada bertanda lautan,

dan berkekalan kisah juangnya, perawinya adalah luka,

yang terbuka,membuka kembali parutan yang tidak bisa sia',


kerna jahitnya ada benang merah bersulam air mata darah,

kerna putihnya ada suci tuntutan setia pertiwi mengangkat bakti,

kerna bulan bersabit bintang cekal ruh badani aturannya Ad-Din,

dan kibarannya oleh kerna angin rakyat menyantuni tarinya,tarinya yang hingga kini belum pernah usai tamat dan mulanya!