February 10, 2011

Memahami Percubaan bagi Alternatif Kepartaian Serta Persoalannya.

Mengikut kepada kata kata di sini, sistem politik kepartaian ini seakan diberi penolakan yang serius dalam gerakan gerakan politik yang baru, sehingga perlu diberi ruang pada percambahan idea, dalam menjana idealisme yang memberi autoriti pada rakyat, sebagai medium percubaan praktik idealisme ini.

Yang jelasnya, berlaku penolakan pada satu sistem kebergantungan pada partai politik,yang sentiasa bersikap divisif serta partial terikat pada dogma yang tiada fleksibiliti dari segi nature, sehingga menyukarkan matlamat sebenar rakyat untuk tercapai, hasil dari konsensus beberapa orang, yang kononnya dilantik rakyat (baca: mereka yang mengundi)

Idea berkaitan penolakan terhadap sistem kepartaian ini mengundang skeptikal bagi mereka yang pada asasnya, mencuba untuk memahami demokrasi, di mana pemahaman akan erti demokrasi yang bersifat dasar pasti akan merumus hanya pada demokrasi politik kepartaian.

Ujar dari pihak Ikhwanul Muslimin*, perlulah dicerna sebaik mungkin bagi membolehkan kita mendapat tenaga fikrah yang baru dalam merencana akan pemahaman demokrasi sebenar, yang melibatkan partisipasi maksimum massa, melalui pendidikan politik (baca: hubungan masyarakat) yang saling mencorak akan hubungan sosioekonomi.

Secara ringkas, struktur alternatif bagi penglibatan politik kepartaian perlulah dilihat dalam bentuk Badan Bukan Kerajaan (BBK), di mana secara langsung, BBK ini mengfokuskan kepada aksi serta polisi yang secara terus memberi kesan, berlainan melalui sistem politik demokrasi berbentuk kepartaian, yang hanya mengfokuskan strategi untuk memenangi pilihanraya, dan seterusnya berkhidmat.

Antara cabaran yang dihadapi BBK ini, tidak lain tidak buka ialah dari refleksi partai, yang bisa mencorak akan dasar(baca: mengagung atau menindas), atas nama kuasa yang diberi rakyat. Peliknya, corakan dasar ini turut membentuk persetujuan dan seterusnya memberi legitimasi pada partai samaada untuk menindas mahupun mengagung tuntutan rakyat.

Secara alamiah, BBK ini yang bersifat aksi terus, tanpa mengfokuskan pada perjalanan merebut kuasa melalui pilihanraya, akan memberi kesan yang lebih efektif dalam menangani permasalahan rakyat. Pemahaman ini akan menjadi lebih jelas, melalui penghadaman maklumat berkaitan dengan struktur kebanyakan BBK yang merubah menjadi partai.

Antara nama nama organisasi, fokusnya di Malaysia, yang asalnya dari kelompok BBK, yang melalui proses sehingga menjadi partai poltik, adalah seperti Keadilan, yang asalnya adalah BBK pada pasca 1998, yang merubah menjadi partai politik. Permulaan kepada Keadilan sebagai BBK perlu dilihat dari konteks perjuangan yang didasari dari peringkat awal penubuhannya sehingga kini.

Kritikan berasas pada Keadilan, adalah berdasarkan asas perjuangan yang dibina melalui "notion notion" yang bersifat universalism, merangkumi akan keperluan kedilan sosial sejagat, tiada hanya terhad kepada tambak persempadanan negara, yang seakan lebur tika Keadilan memilih untuk memasuki dunia demokrasi fokus pilihanraya(baca: yang dicanang berat sebelah).

Pemahaman tentang Keadilan untuk memasuki dunia demokrasi fokus pilihanraya ini perlu dikaji dari segi strategik, melihatkan kepada "mood" rakyat yang masih terikat akan dogma. Ini memberi peluang pada BBK untuk segera menelesuri segala peluang yang ada dengan beberapa persoalan yang sentiasa perlu dicari, berdasarkan evolusi pengeluaran serta permintaan massa terhadap budaya politik baru berasakan BBK.

Antara asas soalan yang perlu dibicara lebih lanjut ialah,

1) Pada peringkat mana, aksi BBK ini diberi legitimasi pada aksi yang dijalankan bagi memenuhi tuntutan rakyat?

2) Apakah perkiraan maksimum dan minimum dalam merencana partisipasi politik,sosial serta ekonomi seiring dengan dogma BBK?

3) Bagaimana untuk memenuhi diversiti masyarakat berlainan keperluan (baca: ras, agama, etnik) yang sedia ada setia pada dogma politik kepartaian, dan seterusnya memahami fungsi "hanya" pilihanraya sebagai medium demokrasi?

4) Adakah sesuatu yang asli bagi BBK untuk mengambil prinsip yang akhirnya bersifat autoritarian, sehingga akhirnya berlaku kediktatoran dalam pendapat, menjerumus kepada "takungan" aksi?

5) Pembentukan massa dari segi apa yang akan diberi penekanan dalam konteks BBK, umumnya bersifat material menjadi motivasi dalam sistem kapitalisme kini, jadi apakah galang ganti kepada motivasi penggerak BBK ini?

6) Adakah peralihan fokus dari aksi terus ini akan berubah dan akhirnya mengangkat semula politik kepartaian sebagai wadah menerus agenda, konklusinya berlaku perebutan kuasa yang nyata?

Di atas diberi senarai beberapa penekanan yang secara serius perlu dihadapi dalam merubah pemahaman massa tentang erti kata demokrasi sebenar dalam konteks moden, yang tidak akan bersifat rigid pada retorik, sebaliknya tegar pada keterlibatan aksi pada setiap lapisan masyarakat.

*Ikhwanul Muslimin juga bersifat seperti BBK yang memberi fokus kepada aksi terus (pendidikan, kesihatan) sebelum menyertai demokrasi kepartaian pada pasca 1980'an.
**Ini bukanlah sesuatu idea yang baru, sebaliknya merupakan percubaan untuk mengembalikan fungsi partisipasi oleh masyarakat sivil.1 comment:

  1. * ikhawanul muslimin memasuki pilihanraya melalui proksi,calon independen.

    ReplyDelete