January 29, 2011

Makanan Pikiran 10#

Blog ini konsisten dalam memperjuang isi sisi keadilan yang sama,
merentasi kotak kotak acuan dogma yang sudah lama terbina dalam diri ini,
melangkaui segala penindasan terhadap sesama insan yang bernafas.

Apa yang berlaku kini, di Mesir, di Tunisia, akhirnya akan sampai dalam bentuk penindasan pada rakyatnya,dan pendobrakan terhadap hasil mahsul akan segera dibuat oleh penguasa, atas nama apa sekalipun,dalam mencengkam kemas apa itu makna liberasi.

Bagaimana kita kini, hanya boleh berdiam diri tidak melaung solidariti pada segala kaum majoriti tertindas kita ini, yang tertindas pada sistem ekonomi,sosial dan politik yang sudah lama korup?
Enggankah kita mengambil iktibar tentang kebenaran perjuangan untuk saksama?

Yang pasti, penguasa kini takut akan manusia yang betul betul bebas dalam merencana hidup serta menolak dogma, dan dogma itu hanya lahir jika kita rela, yang di mana kita sepatutnya tidak lagi menjadi rela!

Katakan tidak kepada penindasan, brutaliti, rasisme, seksisme, dan segala bentuk dogma!
Katakan ya pada liberasasi serta emansipasi jiwa masyarakat yang tertindas!
Ini lipatan sejarah yang besar bagi kita untuk dicerna, serta menjadi sebahagian darinya.
Satu ayat, bangkit!


No comments:

Post a Comment